Dekorationsbild för Fotomässans hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsmål Fotomässan

En bild säger mer än tusen ord. Att ta en bild är det tveklöst enklaste och mest effektiva sättet att sprida ett budskap. Fotomässans övergripande ambition för att stödja Agenda 2030 är att agera plattform för kommunikationsverktygen fotografering och filmning.

Genom att utbilda och inspirera besökare att bemästra hantverket, vill vi (i Agenda 2030-anda) lägga grunden till att dokumentera och sprida information om förstörelse och samhällsproblem, men även lösningar för vår planet för att på så sätt uppmärksamma vad vi kämpar för att rädda.

Mål 4 - God utbildning

God utbildning är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett fungerande samhälle.

Läs mer!

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Läs mer!