Äng med ett antal vindkraftverk i solnedgång.

Mål 12.6: Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metider och hållbarhetsredovisning

Vi har främst valt att fokusera på delmål 12.6 - Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning. Fotomässans huvudpartners representeras av världsledande företag inom fotografering och film. Dessa företag har i regel ett välutvecklat arbete med de Globala målen som de strävar mot att efterleva. Genom att uppmärksamma Fotomässans besökare om dessa mål samt att uppmuntra att ha dem i åtanke vid nästa inköp, så ämnar vi att förstärka trenden om hållbar konsumtion och produktion.

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.