En man håller pratar inför publik på en scen

Mål 4.7: Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap

Vi har främst valt att fokusera på delmål 4.7 - Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Genom att främja en bredare allmänhet att lära sig och vidareutvecklas i fotograferingen och filmandets ädla konst vill Fotomässan (från ett Agenda 2030-perspektiv) visa och sprida kunskap om problem och potentiella lösningar för dem. Alla kan ta en bild, men att få den att ”säga mer en tusen ord” kräver kunskap och träning. Lärandekurvan är brant, men med den expertis och vägledning som Fotomässans utställare och partners erbjuder så är du som besökare redan en bra bit på väg.
I kombination med
spännande gäster som exempelvis världsledande naturfotografer, hoppas vi kunna inspirera till bilder som påverkar och uppmärksammar samt lätt kan spridas vitt och brett.

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.