Vad gör en Digi-ass? Med Daniel Von Malmborg

Hitta oss på kartan

Daniel Von Malmborg, Fotograf och professionell assistent som reser över hela världen i kommersiella fotografiska produktioner i olika roller. Undervisar även vid Fotoskolan STHLM. Daniel berättar om det stora arbetet bakom en kommersiell bild. Idag blir rollen Digi-ass mer och mer eftersökt. Vilken roll har en Digi-ass och vad innebär det? Därefter beskriver han arbetsflödet i Capture One.

Workshop Redigering B02:05