Angelica Bengtsson - Vad är din ursäkt för att inte undertexta din video?

Hitta oss på kartan
Över 1,5 miljoner svenskar lever med någon form av nedsatt hörsel. Samtidigt ökar videoinnehållet i digitala medier och för många är det svårt att ta del av innehåll som består av ljud och bild. För att så många som möjligt ska kunna ta del av det videoinnehåll du delar behöver du undertexta din video och göra den tillgänglig.

Angelica Bengtsson är lärare på Moderskeppet och ser till att alla kurser på Moderskeppet blir undertextade. I den här föreläsningen ger hon dig flera anledningar till varför du ska undertexta din nästa video.

Moderskeppet B04:89