Fotomässan

In - och utflyttstider på Fotomässan 2020

Inflyttningstider
Torsdag 26 mars 07:00 - 16:00 (arbete i egen monter till 22:00)
Fredag 27 mars 07:00 - 9:00

Fotomässans öppettider
Fredag 27 mars 09:00 - 18:00
Lördag 28 mars 09:00 - 18:00
Söndag 29 mars 09:00 - 18:00

Utflyttningstider
Söndag 29 mars 18:00 - 24:00
Måndag 30 mars 07:00 - 16:00