Stockholm by night Anette Andersen

5 tips för finare kvällsbilder i staden

Första advent står för dörren och våra städer pryds med juleljus i alla färger och former. Här har vi samlat 5 tips för att du ska kunna ta förtrollande kvällsbilder på din stad.

1. Aktivera självutlösaren
Du bör alltid använda stativ för att undvika skakningar. Kameran kan dock också skaka lite när du trycker på utlösarknappen. Därför är det bra att aktivera kamerans självutlösare och sätta den på två sekunder. Då går det två sekunder från att du har tryckt på knappen tills bilden tas, och då hinner eventuella skakningar avta.

2. Ta flera exponeringar
Kontrasterna mellan den mörka himlen och stadens artificiella ljus är stora. Det betyder att både de ljusa och de mörka delarna av bilden kan bli utan detaljer. Du kan få fram alla detaljerna genom att använda funktionen gaffling där man ställer in kameran så att den tar t.ex. tre eller fem bilder med olika exponeringar. De överexponerade bilderna fångar upp detaljerna i de mörka delarna och vice versa. Sedan kan du med hjälp av bildbehandlingsprogram som Lightroom eller Photoshop lägga samman bilderna till en så kallad HDR-bild med detaljer från alla de olika exponeringarna.

3. Sänk ISO-värdet
Auto-ISO vill ofta öka ISO-värdet för att åstadkomma relativt korta slutartider, men det kan ge korn i bilderna. Ställ därför manuellt in ISO till 100 eller 200, såvida du inte ska fånga snabba rörelser i bilden. Du använder ändå stativ, så det är sällan nödvändigt med korta slutartider.

4. Öka bländarvärdet
Genom att blända ned till t.ex. F16 eller F22 kan du åstadkomma längre slutartider, så att bl.a. bilarnas lyktor drar streck genom bilden. De små bländaröppningarna ger också en fin stjärneffekt i ljuset från t.ex. gatlyktor.

5. Välj manuell fokusering
I mörkret kan det vara nödvändigt att fokusera manuellt för att vara säker på skärpan hamnar rätt i bilden. Här är det en fördel att använda live view där du kan zooma in ordentligt i bilden och hålla koll på skärpan medan du vrider på objektivets fokusring. På vissa kameror kan du också aktivera funktionen focus peaking där kameran markerar de skarpa delarna med en färg på skärmen.

 

Denna artikel publicerades först på digitalfotoforalla.se.